Д-р Доневска Паца
 
 
 
 
 
clock
 
 
Пон. - Пет.
08:00 - 16:00ч.

 
 
 
clock
 
 
+38932484388
+38971322760
 
 
 
clock
 
 
Јаким Стојковски 20
2210 Пробиштип
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЗУ ”Доневска др. Паца”

 
 

специјалистичка ординација по пневмофтизиологија и ординација по општа медицина

 
ПЗУ”Доневска др. Паца” се наоѓа на ул.”Јаким Стојковски”бр.20 во центарот на Пробиштип.
 
 
 
 
 
 
 

Како ПЗО постои од 1994г.

 
..ординација по општа медицина. Од 1996 г.и како ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по пневмофтизиологија. Од 25.12.2006г. е пререгистрирана во ПЗУ-специјалистичка ординација по пневмофтизиологија и ординација по општа медицина, регистрирана во Регионалната Регистрациона Канцеларија Штип под бр. на регистарска влошка 03/1-13633-0, согласно Решението за вршење дејност издадено од Министерството за здравство бр.12-882 од 13.03.1996г.

 
 
 
 
 

Организациона поставеност

 
1.Др.Марина Величкова Ангелова, специјалист по семејна медицина
2.Виолета Цветановска , медицинска сестра

Кадровска екипираност во специјалистичко-консултативната ординација:
1.Др.Паца Доневска , спец.пневмофтизиолог
2.Рубина Строиманова, мед.сестра.

Директор на ПЗУ е Доневска Паца, специјалист за белодробни заболувања и туберкулоза(пневмофтизиолог).


 
 
 
 
 
 
 
 
ПЗУ”ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА” од Пробиштип, започна со работа со самите почетоци на трансформацијата во областа на здравството во Македонија.Првите две години работеше како самостојна специјалистичка ординација по пневмофтизиологија, за да потоа се прошири во ПЗУ со амбуланта од општа медицина и специјалистичка ординација за белодробни заболувања, како што работи и денес.

Целокупната грижа околу пациентите кои матичен лекар избрале во ова организација, како и сите граѓани од Пробиштип и околината кои имаат здравствени проблеми од областа на белодробните заболувања, ја водат четири жени, под раководство на др.Паца Доневска.

Покрај секојдневната грижа за пациентите преку лекарски превентивни прегледи и прегледи на болни лица, континуирано се врши и здравствено воспитување на пациентите, домашни посети со домашно лекување.
Во специјалистичката ординација се користи современ ЕКГ апарат и апарат за функционално испитување на белите дробови, Ехотомограф сите неопходни за квалитетна дијагноза на лекарот и успешно лекување на пациентот.

ПЗО”Доневска др.Паца”од почетокот па до денес активно се вкучува во сите образовно-воспитни активности од областа на здравството во Пробиштип преку учество на лекарите во предавања и трибини во средните и основни училишта и на локалните телелевизиски канали.
Својата хуманост ја покажува и со редовната подршка на здружението на хендикепирани лица, спортски клубови и натпревари во градот и училиштата, екипите за прва медицинска помош и многу други културни и спортски активности.

 
 
 
 
 
 
 
team member 1
 

Д-Р. ПАЦА ДОНЕВСКА

 

Специјалист пневмофтизиолог

 
CV»
 
Закажи преглед
 
 
 
team member 2
 

Д-Р. МАРИНА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА

 

Специјалист по семејна медицина

 
(матичен лекар)
 
CV»
 
Закажи преглед
 
 
 
 
 
 
 

Кои сме ние!?